Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Το pickandroll.gr ακολουθεί τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – GDPR (ΕΕ) 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ». Οι διατάξεις αυτές μπορεί να αλλάξουν. Συνιστάται στον επισκέπτη να ελέγχει περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές. Ο επισκέπτης με την είσοδο του στην ιστοσελίδα δηλώνει ότι συναινεί και αποδέχεται τους όρους αυτούς. Απαγορεύεται η επίσκεψη και η χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας της ιστοσελίδας σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

To pickandroll.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την -σύμφωνα με το νόμο- παροχή των υπηρεσιών. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει, να ενοικιάσει, να διανείμει, ή να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο. To pickandroll.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, για να δει την πορεία τους μέσα στην ιστοσελίδα. Παρότι η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κάνει την προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη γνωστή.

Σχετικά με τον διακομιστή του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα γίνει αναφορά κάθε παράνομης παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.